Кредитен мениджмънт

Кредитния мениджмънт включва 5 етапа:
установяване на нормални условия на продажба – определя се продължителността на платежния период и р-ра на отстъпката;
юридическо оформяне на взаимоотношенията с купувача;
оценка на кредитоспособността на клиента;
установяване на разумни граници на кредита – кредитния лимит се увеличава до тогава, докато вероятността да плати клиента, отговаряща на очакваната Пч, надхвърли вероятността да не плати, отговаряща на разходите за стоките;
събиране на вземанията по кредита.