Красива гълъбка

Russula lepida
юли — октомври
Расте в широколистните гори, по окрайнините на храсталаците, а също и в иглолистните гори. У нас я намираме предимно в Лозенската планина, Средна гора и Витоша.
Шапката отначало е кълбовидна, а после става плоска и в средата малко вдлъбната. Цветът й е керемиден. Пластинките са белезникави, гъсто наре­дени и заловени за пънчето. Последното е бяло и понякога с червен от­тенък.
И тя, както и другите гълъбки, е крехка, ронлива и не представлява стопански интерес, но е дадена за опознаване, защото с красивия си цвят привлича погледа на любителите гъбари.
Отровният й двойник е бясната гъба (Russula emetica)— силно отровна гъба. Различава се по това, че шапката й е леплива, ръ­бът й е набразден, пънчето е без пръстенче и е бялорозово. Пластинките са бели и доста разредени.