Концепцията за е-управление е добра основа за Стратегия и Пътна карта, според ИТ директорите

Концепцията за електронно управление получи подкрепата на ИТ директори и главни секретари на министерствата, както и на Консултативния съвет по информационни технологии, съобщения и електронно управление. Документът беше обсъден днес на две последователни срещи под ръководството на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.  Концепцията бе оценена като професионален документ, съобразен със съвременните политики в областта на електронното управление.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ ще предложи стандарти за цифровизация  на деловодните системи на изпълнителната и местна власт. Това каза заместник-министър Русинов по време на обсъжданията.

Ще бъдат създадени принципи, които да улесняват администрациите при преминаване от хартиени към електронни документи. Своеобразен архитектурен план на системите ще бъде разработен в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”, по който МТИТС е бенефициент, но ползите ще са за администрацията като цяло. Ще бъде направен ефективен анализ на нормативната рамка, за да се идентифицират първичните администратори на данни. Ще бъдат анализирани 400 е-услуги с цел да се определят 100 от тях, които са с най-голям икономически ефект и трябва да се въведат приоритетно. Досега са правени подобни проучвания, но те са били формални и фрагментарни и не дават ясна картина на системите и процесите, посочи Първан Русинов.

Концепцията за електронно управление е разработена от междуведомствена работна група, с участието на експерти от МТИТС и Министерски съвет. Отчетени са и мнения на независими външни експерти, с опит в развитието на е-правителството до момента. На основата на макрорамката, ще бъдат разработени Национална стратегия за електронно управление и Пътна карта за нейната реализация. Те ще бъдат основа за секторни политики в здравеопазването, правосъдието, образованието и други. В тази връзка заместник-министър Русинов предложи да се ускори публикуването за обществено обсъждане на промените в Закона за електронното управление, свързани със съдебната система. Цифровизирането на услугите на съдебната система би дало сериозен тласък на електронното управление и на борбата с корупцията, посочи заместник-министърът.

По време на дискусията с главни секретари и ИТ директори бе поставен въпросът за определяне на по-голяма роля на бизнеса в е-управлението. Това бе и акцентът в срещата с Консултативния съвет. Публично-частното партньорство е най-подходящата форма за финансиране на проекти, свързани с електронното управление, бе мнението на браншовите организации. Те предложиха своето участие и в разработването на Стратегия за е-управление, както и на методика за определяне на електронните услуги, които са най-необходими на потребителите.