Конференция относно размера на езиковата индустрия в Европейския съюз, Брюксел, 27 ноември 2009 година

eu_flagГенерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира конференция, на която ще представи резултатите от проучването на размера на езиковата индустрия в Европейския съюз, което тя наскоро поръча. Еднодневната конференция ще се проведе на 27 ноември 2009 г. в сградата на Европейската комисия в Брюксел.

Сутрешната сесия на конференцията ще бъде посветена на представянето на проучването, а в програмата за следобедната сесия е предвидена кръгла маса за езиците и икономиката. След двете сесии ще се проведе дискусия (вж. програмата msw8 - 62 KB [62 KB] ).

Докладът от проучването прави обширен преглед за отделните дейности, които се предприемат в рамките на тази динамична индустрия, характеризираща се с висок потенциал за растеж и иновации. Данните бяха събрани и анализирани по подсектори (писмен и устен превод, локализация и глобализация, субтитриране и дублаж, инструменти за езикови технологии, преподаване на езици) и по държави-членки, като по този начин се откроиха най-добрите практики и/или липсата на съответна информация.

Конференцията ще бъде предавана по интернет на следния уебсайт: http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html, на който ще има и онлайн чат за поставяне на коментари.