Консорциум

Договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност /чл. 275/. От това законово определение могат да се направят следните изводи: а/ само търговци могат да се обединяват в консорциум; г/ дейността, за осъществяването на която търговците се обединяват в консорциум, е търговска; в/ участниците в консорциума са равнопоставени.