Компания, регистрирана в Люксембург, купува дял от „Девин” АД

Комисията на финансов надзор одобри търгово предложение от „Адвент Уотър (Люксембург)” С.А. р.л. за закупуване на акции на „Девин” АД от останалите акционери на дружеството.
Коригираната цена за акция от търговия предложител е 3.00 лева.
Инвестиционен посредник в сделката „Елана Трейдинг” АД./Агенция „КРОСС“/