Комисията планира да отпусне още 90 милиона EUR за предоставяне на помощ на Хаити

Днес Европейската комисия предлага да изтегли средства от резерва за непредвидени ситуации в бюджета на ЕС, за да финансира следващия основен пакет от хуманитарната помощ за Хаити. В новото решение на Комисията, в което са предвидени 90 милиона EUR, ударението ще бъде поставено върху значителния принос за разрешаване на огромната и спешна нужда от подслон за жителите на Хаити, чиито домове бяха разрушени или повредени от земетресението, както и върху подкрепа за раздаването на храна и осигуряването на така нужното медицинско обслужване.

„Ние трябва на всяка цена да избегнем втора хуманитарна катастрофа в Хаити. С наближаването на сезона на дъждовете и ураганите осигуряването на покрив над главите на хората е ключов приоритет“ – заяви Кристалина Георгиева, новият Европейски комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и отговора при кризи. „И този покрив трябва да може да устои на карибските бури.Ние чудесно си спомняме какво се случи през 2008 г., когато през страната преминаха последователно четири тропически бури. С мобилизирането на допълнителни 90 милиона EUR Европейската комисия показва, че е решена да подкрепи усилията на властите в Хаити за предоставянето на помощ на тяхното население.“

Финансирането от резерва за непредвидени ситуации трябва да бъде одобрено от бюджетния орган на ЕС (Европейския парламент и Съвета).

Освен за предоставянето на подслон средствата по решението ще бъдат използвани, за да се отговори на непрестанните спешни нужди в други сектори включително осигуряване на храна, медицинско обслужване и вода/битово-санитарни услуги.

С това ново финансиране общото участие на ЕС в Хаити ще достигне 609 милиона EUR, от които 309 милиона EUR представляват хуманитарна помощ (120 милиона EUR чрез Комисията и 189 милиона EUR чрез държавите-членки). Останалите 300 милиона EUR са за спешна рехабилитация и възстановяване. Заедно с предстоящата военна мисия на ЕС, целяща предоставянето на подслон, това финансиране ще допринесе за намаляване на страданията на жителите на Хаити.