Колко голям може да стане ЕС?

а)     Географски граници
Дебатите по ратифицирането на Конституционния договор за ЕС, които се състояха в повечето държави-членки, показаха, че много европейци имат опасения, свързани с границите на Европейския съюз и дори с неговата идентичност. На тези въпроси не може да се даде прост отговор, най-вече поради факта, че всяка страна вижда различно своите геополитически и икономически интереси. Балтийските страни и Полша се застъпват за членството на Украйна в ЕС. Евентуалното влизане на Турция ще повдигне въпроса за статута на някои държави в Кавказкия регион като Грузия и Армения.

Въпреки че отговарят на условията за членство, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн не са членки на Европейския съюз, защото общественото мнение в тези държави в момента е против присъединяването.

Политическата ситуация в Беларус и стратегическата позиция на Молдова продължават да поставят проблеми. Ясно е, че евентуално членство на Русия би довело до неприемлив дисбаланс в Европейския съюз, както политически, така и географски.

б)     Административни пречки
Настоящите правила за членство, определени с Договора от Ница от 2003 г., определят институционална рамка за Съюз с максимум 27 членки. По-големият им брой ще изисква ново междуправителствено споразумение за отношенията между държавите-членки вътре в институциите.

Способността на Съюза да функционира в съответствие с основните принципи на договорите (виж глава 4: „Как функционира Европейският съюз?“) ще бъде по-трудна, ако той обединява повече от 30 държави. Процедурите за вземане на решения ще трябва да бъдат преразгледани основно, за да не се допусне блокиране на механизмите и за да се позволи на ЕС да запази способността си да предприема действия.

От друга страна стоят други деликатни въпроси като употребата на официалните езици. Членството на България и Румъния прави броя на официалните езици 23. Разширяването на ЕС не трябва да кара обикновените хора да се чувстват поставени в положение, при което тяхната национална и регионална идентичности се губи в един стандартизиран Европейски съюз.