КНСБ: По вина на турската фирма „Мапа Дженгиз“ се провалиха преговорите

knsbСофия /КРОСС/ По вина на мениджърския екип на турската фирма „Мапа Дженгиз“ днес, 15.12.2009 г., бяха провалени преговорите за изпълнение на подписаното споразумение от 2.12. 2009 г. и Протокола между министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и мениджърския екип на „Мапа Дженгиз“, съобщиха от КНСБ.

В преговорите участваха представители на протестиращите български работници от фирмата и на Основната синдикална организация на КНСБ във фирмата. В нарочно Споразумение днес трябваше да бъде разписан поетия ангажимент от ръководството на турската фирма, изграждаща автомагистрала „Люлин“ – да осигури равни условия на труд и заплащане за българските и чуждите граждани при наемане на работа, съобразно националното законодателство. От страна на КНСБ бяха представени договорените минимални осигурителни доходи за икономическа дейност „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти“ (от 29.08.2009 г.), но ръководството на „Мапа Дженгиз“ отказа да преговаря.
Ръководството на КНСБ предупреждава, че неизпълнението на поетите ангажименти на срещата с министрите Тотю Младенов и Росен Плевнелиев – в рамките на две седмици да се постигне договаряне на заплащането на българските работници според квалификация, трудов опит и отговорности за съответната професия – ще ескалира социалното напрежение сред българските работници, строящи автомагистрала „Люлин“.
Изплащането на трудовите възнаграждения за ноември до края на този месец отново с разлика 2-3 пъти по-високи трудови възнаграждения за турските работници – за една и съща работа на едно и също работно място, при една и съща производителност – ще доведе до граждански протести с непредвидими последици, вина за което ще носи само и единствено мениджърският екип на сдружение „Мапа Дженгиз“.
По тази причина ръководството на КНСБ, Регионалната структура на КНСБ в Перник и Основната синдикална организация на КНСБ във фирмата днес се обърнаха към директора на Националния институт за помирение и арбитраж с настояване за посредничество и към членовете на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то НС.