Книга за българите от Голо Бърдо, Албания ще бъде представена в Софийския университет

Книга за българите от Голо Бърдо, Албания ще бъде представена в Софийския университет, съобщиха от Държавната агенция за българите в чужбина. Мисията на книгата, която се издава от агенцията, е да запознае както специалистите, така и по-широк кръг читатели с една българска общност в чужбина, чиято историческа съдба е особено сложна и, може да се каже, несправедлива; да проникне в спецификата на говора на тези наши сънародници, традиционната им музика, календарни и семейни празници, представи и вярвания, та дори и съмненията им по въпросите кои са, какви се чувстват, защо живеят в Албания. Представянето ще се състои от 18.00 ч. в зала № 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Изданието съдържа фолклорни материали, които са записани от българите в областта Голо Бърдо, Албания по време на експедиции (с участие на спелеолози и фолклористи) през периода 2006-2008 г. Представена е традиционната култура на общността – традиционните песенност, обредност и светоглед, местни истории и спомени, както и снимков материал, който дава визуална представа за мястото и хората, направени са записи на народни песни, като 88 от тях са нотирани, което е сериозно постижение. Публикуваните песенни образци и тяхното анализиране в текста са своебразен акцент на това издание, тъй като до този момент интересът към общността на българите в Голо Бърдо е бил насочен към други страни от тяхната история и бит. Техният песенен фолклор не е записван, нотиран и публикуван не само в България, но и в съседните западнобалкански страни (Македония, Сърбия, Черна гора), които имат контакти със славянското население в Албания. В този смисъл, текстовете и материалите в книгата са колкото актуални, колкото евристични, толкова и спасителни за културата на българската общност в Албания – оцеляла векове наред в условията на чуждоезиково и чуждоетническо обкръжение, подложена на предизвикателствата на модерния свят, изискваща подкрепа от нас, авторите и читателите от България./агенция Фокус/