Клонове на гръдната аорта

Гръдната аорта е продължение на дъгата на аортата и се простира до диафрагмата след което продължава в коремната аорта.

Гръдната аорта дава две групи от клонове – пристенни (париетални), кръвоснабдяващи стените на гръдната кухина и вътрешностни (висцерални), които кръвоснабдяват органите в гръдната кухина. Пристенните артерии освен стената, кръвоснабдяват още части от коремната стена и гърдата при жените.

Пристенни артерии са междуребрените артерии и горните артерии. Междуребренните артерии са 10 двойки и се разполагат в пространствата от 3 – 11 ребро и под 12 ребро. Горните диафрагмени артерии са 2 и се съединяват по горната повърхност на диафрагмата.

Висцералните клонове на гръдната аорта са: бронхиални клонове – те са 2 или 3 и кръвоснабдяват стените на бронхите и прилежащата им белодробна тъкан. Хранопроводни клонове – те са от 1 – 5, достигат до хранопровода до различни нива и дават възходящи и низходящи клонове. Те вървят към задната стена на сърцевата торбичка. И последни са средостенните клонове.