Класификация на костите

В зависимост от  разположението (топография) и функцията им, костите се описват в две основни групи:

I. Осев скелет – Skeleton axiale

1. Череп – Cranium

2. Гръбначен стълб – Columna verntebralis

3. Кости на гръдния кош – Ossa thoracis

II. Добавъчен скелет – Skeleton apendiculare

  1. Кости на горен крайник – Ossa memri superior

Кости на долен крайник – Ossa memri inferioris