КЗП задължи дистрибуторите на Макларън у нас да предлагат детските колички само с предпазващ сгъващите части комплект

stokaКомисията за защита на потребителите задължи дистрибуторите у нас на фирмата, производител на детските колички марка Макларън да ги предлагат на клиентите само заедно с комплект, предпазващ сгъващите се части. В същото време КЗП информира родителите, закупили детски колички от тази марка, да спазват стриктно предоставените от производителя инструкции за употреба, което ще гарантира предотвратяването на инциденти. Документите, предоставени от производителя, доказват съответствието им с изискванията за безопасност, което означава че продуктът не съдържа рискове в разгънато положение и когато се използва по предназначение. Фирмата-производител заявява, че инструкциите, издадени от Макларън, са предназначени за родителите и те трябва да проявяват предпазливост и внимание, когато сгъват или разгъват количката, като държат детето на страна от нея при извършването на тези действия и да не оставят детето без надзор в близост до количката. В случай че не се спазват инструкциите за безопасност, тя става опасна и притискането на пръсти и порязването са неизбежни.
Такива инциденти с тази марка колички са регистрирани от Американската Комисия за защита на потребителите и в сътрудничество с фирмата-производител са предприели доброволни мерки по допълнително обезопасяване на стоката, което се изразява в предоставянето на безплатни комплекти предпазващи сгъващите се части.
Независимо от това, че европейският производител Maclaren Europe limited UK счита, че в Европа такава кампания не е наложителна изразява готовност да предостави безплатно такива комплекти и за своите европейски клиенти.
У нас, КЗП предприе тази инициатива с цел осигуряване на още по-висока защита на потребителите в България.
Двама от дистрибуторите в България вече предприеха действия по изтеглянето на количките до момента на получаването на комплектите за движещите се части. Това са фирмите ЕТ „ВБВ Комерс” и „КЛМ България” ЕООД.
Клиентите вече притежаващи тази марка колички могат да се обръщат към търговците, от които са ги закупили, за да получат безплатно допълнителният комплект, както и съвети за безопасно ползване на количката. За целта е необходимо само да бъде представен документът, удостоверяващ покупката. Освен това те могат да позвънят и на националния телефон на потребителя 0700 111 22, за да получат повече информация по случая.

Важно е да отбележим, че ако спазвате инструкциите, дадени от производителя, количките са безопасни за децата. За тези, които не са запазили своята инструкция, КЗП я предоставя отново.