КЗК се самосезира и започна проучване на пазара на производство и реализация на касови апарати

С решение № 1284/03.12.2009 г. КЗК се самосезира и образува производство по преписка КЗК-1068/2009 г. за разследване на евентуално извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК от страна на ?Дейзи Технолоджи? ООД, гр. София, ?Датекс? ООД, гр. София, ?Елтрейд? ООД, гр. Ботевград и ?Тремол? ООД, гр. Велико Търново, изразяващо се в поведение, което има за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара на производство и реализация на касови апарати.

Производството пред Комисията е образувано след постъпил сигнал и публикации в медиите във връзка с едновременното поскъпване в началото на май 2009 г. на всички модели касови апарати, които се предлагат в мрежата от български производители.
В хода на проучването КЗК използва правомощията си по чл. 50 от ЗЗК. На 29.01.2010 г., след получено съдебно разрешение от Административен съд град София, служители на КЗК, със съдействието на представители на МВР, извършиха проверка на място, като претърсиха офиса и другите помещения, използвани от служителите в „Датекс” ООД, гр. София. Иззети са документи, съхранени на хартиен носител, а с помощта на специализирана форенсик лаборатория е снет форенсик имидж на информация, съхранявана на електронни и други цифрови носители.
Образуването на производство пред КЗК и извършването на проверка на място по смисъла на чл. 50 от ЗЗК на този етап не означава, че е установено нарушение на закона, а цели събирането на достатъчно доказателства, които да бъдат оценени с оглед възникналите съмнения за евентуално извършено нарушение. Ако след анализа на събраните документи и записи се установят доказателства за извършено нарушение, КЗК ще предяви на ответните страни твърдения за извършени нарушения на чл. 15 от ЗЗК. След това предприятията ще разполагат с най-малко 30-дневен срок, за да упражнят правото си на защита, включително като представят своите писмени възражения по предявените твърдения и упражнят правото си на изслушване пред КЗК.
В окончателното си решение по случая КЗК може да установи извършено нарушение и да наложи санкция, както и да постанови прекратяване на нарушението.