КЗК санкционира ГЛОБЪЛ ТЕЛЕКОМ за увреждане доброто име на конкурент и нелоялно привличане на клиенти

kzkКомисията за защита на конкуренцията наложи две имуществени санкции по 3 050 лв. на «Глобъл телеком» ООД, Варна и глоба от 10 000 лв. на Светослав Павлов Павлов за извършени нарушения по чл. 30 и чл. 36, ал. 1 от ЗЗК. Комисията постанови и прекратяване на нарушението.

Производството е образувано по молба на «ХИПЕРНЕТУОРК» ООД срещу «ГЛОБЪЛ ТЕЛЕКОМ» ООД и Светослав Павлов. Двете дружества предлагат достъп до интернет и интернет услуги на територията на гр. Варна.

Установените факти по преписката показват, че Светослав Павлов от името на Глобъл Телеком, в което съдружници са съпругата му и дядо му, публикува на страница с домейн www.hypernetwork.net съобщение до абонатите на дружеството, което гласи, че на 16.06.2009 в офисите на фирмата  е извършено претърсване от икономическа полиция и «поради установените нарушения официално фирмата преустановява дейност». Самият Светослав Павлов е съдружник в «Хипернетуърк» ООД.

Комисията приема, че подобни изявления представят в действителност фактите в изопачен вид, като се създава недоверие у клиентите. Само по себе си претърсването от страна на полицията не доказва наличието на нарушение и самият намек за това уврежда доброто име на дружеството.

На второ място доказателствата сочат, че Хипернетуърк не е преустановило своята дейност, а само е сменило доставчика на едро на интернет, Глобъл Телеком. Клиентите на дружеството обаче нe могат да се осведомят за това, тъй като контактите в домейна препращат точно към Глобъл Телеком и реално потребителят получава информация не от самото засегнато дружество, а от неговия конкурент.

КЗК счита, че действията на ответното дружество и Светослав Павлов са умишлени и целят изтласкване на свой конкурент от пазара.

При определяне размера на санкциите Комисията е взела под внимание високия риск от увреждане доброто име на молителя, осуетяването сключването на договори от негова страна, както и икономическото състояние на ответника.