Катастрофи – първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване на живот

katastrofi, катастрофи, катастрофаПътнотранспортните катастрофи са особена категория кризисни ситуации, които могат да причинят смъртта на много хора. За съжаление те са част от ежедневието ни и възможността човек да загине при катастрофа е много по-голяма, отколкото при природни бедствия.

Запомнете: Първите 5-6 минути са от решаващо значение за спасяване живота на пострадалите. Затова при автопроизшествие започнете със спасяването на хората! Известете органите на МДПБА, КАТ и „Спешна медицинска помощ“ чрез мобилен телефон, спрете преминаващите коли и поискайте помощ.
Опитайте се да оцените състоянието на пострадалите и степенувайте по важност действията си.

Преди всичко установете дали има:

* нараняване с обилно кръвотечение;
* наличие на самостоятелно дишане;
* запазена сърдечна дейност;
* счупени кости и признаци на други тежки увреждания.

Ако обстоятелствата налагат, пренесете пострадалия, поставен върху твърда подложка /дъска/ на безопасно място. Пазете гръбнака и избягвайте резките движения.

Не допускайте при изнасяне на пострадалия от автомобила да бъде теглен за главата или крайниците, защото е възможно да му бъдат нанесени допълнителни и фатални за живота му травми. Ако поради опасност от пожар или по други съображения се налага да пренесете пострадалите на по-голямо разстояние, направете го много внимателно.

При липса на дишане осигурете свободен дихателен път чрез:

* Извиване на главата максимално назад /внимавайте за счупени шийни прешлени/.
* Отворете устата чрез повдигане и изтласкване на долната челюст напред с пръстите на двете ръце, а с палците упражнете натиск върху брадата на пострадалия.
* Огледайте устната кухина и при наличие на чужди тела или счупени зъби /протези и др./ почистете с пръст, увит с марля или с чиста кърпа. Ако дишането не се възстанови, започнете незабавно изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 – 18 пъти в минута.

При липса на сърдечна дейност:

* Установете наличие или липса на пулс чрез притискане на „сънната“ артерия по предно-страничната част на шията. При липса на пулсации, започнете незабавно външно притискане на сърцето, с честота 60-80 притискания в минута.
* Поставете дланта на едната си ръка върху долната трета на гръдната кост с пръсти, успоредни на ребрата на пострадалия и притискайте. Дланта на другата ръка поставете върху първата трета на гръдната кост за усилване на натиска. Притискането се извършва с изправени в лактите ръце. При всеки натиск гръдния кош на пострадалия трябва да хлътва 3-5 см.

При липса на дишане и на сърдечна дейност:

* Когато спасителите са двама, единият коленичи отстрани до главата на пострадалия и извършва изкуствено дишане по метода „уста в уста“ или с апарат за изкуствено дишане с честота 16 – 18 пъти в минута /на 5 притискания на сърцето – 1 вдъхване/, а вторият спасител извършва външно притискане на сърцето, като на всеки пет притискания спира, за да се извърши вдъхване на въздух.
* Когато спасителят е сам, извършва същите действия в следната последователност – на всеки 15 притискания на гръдната кост се правят по 2 последователни вдъхвания.

Кръвотечение

При нараняване, съпроводено с обилно кръвотечение, незабавно трябва да се направи кръвоспиране:

* Притискаме с пръстите на ръката наранения кръвоносен съд към подлежащата кост.
* Пристягаме крайника /над раната/ с гумена тръба /Есмарх/, турникет или триъгълна кърпа. На превръзката поставете лист с точният час на манипулацията.
* Компресивна стерилна превръзка – с бинт или стерилен превързочен пакет се прави стегната превръзка на раната.
* При нараняване и изгаряне се правят сухи стерилни превръзки на раната с помощта на бинт или триъгълни кърпи.

При навяхване, изкълчване, счупване не се допускат опити за наместване на увредения крайник. При увреждане на костно-ставния апарат крайникът се обездвижва с надувни /телени/ шини или с подръчни средства -дъски, чадъри и др. Основно изискване е да се обездвижат най-малко две съседни на увреждането стави.

Във всички случаи, когато пострадалият е в състояние на безсъзнание, но има запазени дишане и сърдечна дейност, е необходимо да се постави в странично стабилно положение, за да се предотврати поглъщане на евентуално повърнати материали.