Капиталова политика на фирмата

Факторите , които влияят върху политиката на капиталовата структура са:
– сезонните изисквания към капитала
– структура на активите
– доходност свързана с оборота на ликвидните активи
– позициите на мениджърите и акционерите
– оценката на заемодателите и специализирани звена за измерване на риска
– достъпът до капиталовите пазари и условията
Освен главна цел за максимално увеличение стойността на фирмата финансовия мениджър трябва да търси начин да сведе до минимилизиране цената на капитала.Теорията „М и М“ отчита фирмените данъци върху дохода и заключава, че цената на капитала спада линейно, а стойността на фирмата се изкачва заедно с нарастването на коефициента на дълга.Целта на политиката на капиталовата структура е задържането на фирмения дългов коефициент като цената на капитала е сведена до минимум, а стойността на фирмата е максимална.
?