Капиляри

Разполагат се между най-малките прекапилярни съдове и посткапилярните венули. В нефрона се намират капиляри между двете артириоли. Това е гломерула на малпигиевото телце. В черния дроб е на лице капилярна мрежа между 2 венозни съда – централна вена и околоделчевата вена. Дължината на капилярите варира от 4 – 5             до 30 мм. Капилярите с дължина до 7 мм се намират в напречно – набраздената мускулна тъкан, нервите, белите дробове и др. органи. Капиляри с дължина 7 – 12 мм се разполагат в кожата и лигавиците на други органи. В кръвообразуващите органи – костен мозък, слезка, а също и в някои жлези – надбъбречна, черния дроб се срещат капиляри с голям лумен. Те се наричат синусоидни.

Във всяка тъкан при нармални физиологични условия луменът им е намален и те са непроходими за формените елементи. Кръвната плазма преминава през тях. Общата площ на напреччното сечение на капилярите многократно превишава площа на напречното сечение на артериите. Стената на капилярите е изградена от един ред плоски клетки, разположени върху основната мембрана. В зависимост от строежа на на стената им те са 3 вида: непрекъснати, прозорчести и прекъснати.