Кампанията „SOS – спаси образованието сега!“ успешно приключва с ефективни предложения

На 29 март, понеделник, министър Сергей Игнатов ще получи обобщените предложения от кампанията „SOS – Спаси Образованието Сега” (13,30 ч., МОМН).

Кампанията “SOS – Спаси Образованието Сега!” стартира като младежки проект в подкрепа на реформата във висшето образование на 8 декември 2009 г. Целта й е младите хора, които са в основата на образователната система, да предложат мерки за модернизирането й.

За да достигне тази идея до най-много хора, е създадена Фейсбук група, която вече наброява 12 000 души, и блог на кампанията, посетен над 5 000 пъти. Бяха заснети клипове на кампанията.

“Искам да уча в България!”; “Искам да няма корупция!” и “Искам не просто диплома, а реални знания!” – основните послания на кампанията се завъртяха по всички социални мрежи и трите основни медийни партньора на кампанията – „Нова телевизия”, „Дарик радио” и вестник „Стандарт”.
На пресконференция в БТА с участие на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов се популяризираха 12-те опорни точки на кампанията, около които се върти идеята за реформа.

Екипите на “SOS – Спаси Образованието Сега!” представиха на международни форуми идеите за промяна на образователната система.
Събрани са над 2000 предложения от ученици, студенти, преподаватели, родители и други загрижени за образованието граждани в SOS книги.

Младежката кампания “SOS – Спаси Образованието Сега!” ще приключи на 29 март. На министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще бъдат връчени обобщените предложения, за да залегнат в проекта на новия Закон за висше образование.