КАМПАНИЯТА НА МЗ В ПОДКРЕПА НА ДОНОРСТВОТО

мз, БългарияТри пациентски организации се присъединиха към Националната кампания в подкрепа на донорството, която предприе Министерство на здравеопазването. Това са Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, Хепасист и Български съюз на трансплантираните. Целта на кампанията е да засили вниманието на обществото върху нуждата от трансплантации у нас и да увеличи разбирането за положителните страни на донорството. В тази връзка МЗ и трите пациентски организации инициират серия от срещи между кординаторите по донорство, трансплантирани пациенти и медиите. Първата от тях ще се състои на 7 ноември във варненската болница Св. Марина. До края на годината предстоят подобни срещи в София, Плевен и Пловдив.

На 24 ноември ще бъдат обявени и победителите в конкурса за лого и мото на кампанията. В него може да участва всеки български гражданин. Предложенията могат да се изпращат до 15 ноември 2009 г. в МЗ на следния адрес: гр. София, пл. Св. Неделя”5, до „Връзки с обществеността”, телефон за връзка: 02/9301107. Всички работи ще бъдат разгледани от петчленна комисия с двама представители от МЗ, един от Изпълнителната агенция по трансплантациите, и по един от двете най-големи пациентски организации у нас – БПФ и КЗЗ.

От трансплантация на бъбрек в страната се нуждаят 868 болни, трансплантация на сърце очакват 40 болни, на черен дроб – 54, а на стволови клетки над 1000. Регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация показват, че от 2004 г. досега са извършени 142 трансплантации на бъбрек, 43 – на черен дроб и 13 – на сърце.

МЗ