Как се оказва първа помощ при мълния?

Може да се случи така, че някой да бъде поразен от мълния пред очите ви. Но преди да пристъпите към оказване на първа помощ, трябва да помислите за собствената си безопасност – мълнията може да удари на същото място още един път. Затова трябва веднага да преместите пострадалия на друго, по-безопасно място. При това не се страхувайте да се докоснете до него. В неговото тяло не е останал електрически заряд.

Ако пострадалият е в безсъзнание, сложете го по гръб и обърнете главата му встрани, за да не глътне езика си и за запуши дихателните пътища. След това проверете пулса и дишането му и го огледайте добре. Понякога състоянието на пострадалия от удара на мълнията може да бъде толкова тежко, че той да прилича на умрял – кожата е бледа, очите са широко отворени, липсват дишане и пулс. Но човекът се намира в така наречената „мнима смърт”. И само много внимателно вслушване в областта на сърцето ще ви позволи да установите едва забележимите признаци на живот.

След временното спиране сърцето може да заработи самостоятелно, но в някои случаи се налага ефикасна помощ за възстановяване на сърдечната дейност. Затова най-напред изчистете с парче плат устната кухина на пострадалия от слуз и кръв. След това направете външен масаж на сърцето и дишане „уста в уста”. При относително леки увреждания, ако имате възможност, дайте на пострадалия някакво обезболяващо и успокояващо лекарство. Освен електротравмата, може да има и термични изгаряния с различна тежест – обикновено това става или на раменете, или на краката. Изгарянията трябва обилно да се полеят с вода, обгорените дрехи да се свалят, а увреденото място да се покрие с чисти превързочни материали.

И накрая: при оказване на помощ на пострадал от мълния трябва винаги да знаете, че неговото привидно стабилно състояние може рязко да се влоши дори няколко часа след произшествието. Затова, ако състоянието на пострадалия позволява, се опитайте колкото се може по-скоро да го отведете до най-близкото лечебно заведение, задължително в легнало положение.