Как се изчислява индексът на телесната маса

За да се определи наличието на наднормено тегло, трябва разбира се да се знае каква е нормата. Ето няколко начина за определяне на нормалната телесна маса на тялото за възрастен човек:

– Индекс на телесната маса (ИТМ) или индекс на Кетле.

ИТМ = теглото (кг) / ръстът (см/100) на втора степен

Според класификацията на Световната здравна организация при нормално тегло този индекс трябва да е в границите от 20 до 24,9, наднорменото тегло е със стойности 25-29,9, затлъстяването от първа степен – 30-34,9, затлъстяването от втора степен – 35-39,9, а от трета степен – 40 и нагоре.

– Индекс на Брок.

Той се изчислява по следния начин: при ръст 155-165 см от ръста (в см) се изважда 100, при ръст 166-175 см се изважда 105, а при ръст над 175 см се изважда 110.

– Индекс на Брайтман.

Ръстът (в см) се умножава по 0,7 и от получения резултат се изважда 50.

За да се освободи човек от излишните си килограми е необходимо на първо място да се установят причините за тяхното натрупване, състава на тялото и спецификата при обмяната на веществата.

Най-съвременният, обективен и точен начин за определяне на състава на тялото и основния обмен днес е биоимпедансометрията. /chudesa.net