Как работи Интернет. Интернет инфраструктура

През последните няколко века правителствата играеха важна роля в изграждането и регулирането на транспортната, комуникационната, и енергийната инфраструктура. Движещата сила на технологията бе политиката. Въпреки че тя помогна за преминаване на обществото от селското стопанство към индустрията, се прикри прехода от индустриално към информационно общество. Понастоящем движещата сила на технологията е частния сектор, а правителствата имат все повече и повече проблеми с това да бъдат в крачка с последните новости, за да могат да осъществят подходящото регулиране.

През последните десетилетия бяха приватизирани много индустрии, като транспорта, комуникациите (пощенските услуги и телефонните компании) и енергетиката (бензиностанции и електроцентрали), с което се постигна разделяне на политиката от икономиката и обратно.

За бъдещето разширяване на интернет играят роля четири ключови технологични области: традиционните телекомуникационни компании, разпространителите на сателитни технологии, доставчици на безжични мрежи и кабелни компании.

Традиционните телекомуникационни компании бързо преминаха от предлагането на прости услуги. Като телефонни разговори, към предлагане на по-сложни решения за всички видове клиенти. Те разработват нови технологии за комуникации с по-широка честотна лента през съществуващите мрежи. Като хDSL технологиите и по-бързите комутатори. В допълнение на това, компаниите разработиха нови типове технологии за компресиране, за да намалят количеството дан­ни, предавани през мрежата. Освен разширяването на съществуващите мрежи, се появиха и нови типове мрежи. Оптичните мрежи, които използват оптично усилване и фотонни комутатори са по-мощни и по-ефективни. Освен телекомуникационните компании, които инвестират много средства в нови оптични кабели и електрическите компании правят големи инвестиции при доставката на оптична интернет опорна мрежа.

Сателитните компании, които работят заедно с електронните и с космическите корпорации започнаха да въвеждат нови мрежи с ши-рока честотна лента за глобален достъп. Тези нови мрежи ще свързват всички хора. Които живеят в региони където няма телефонни услуги, използващи медни канали. Освен това, тези мрежи ще бъдат по-бързи от използваната понастоящем технология и на доста по-ниска цена, поради което хора с ниски приходи ще имат възможност за достъп до мрежата.

През последните десетилетия, повечето от индустриалните компании са похарчили доста средства и са направили доста усилия за изграждането на кабелни мрежи за телевизия. Тези кабелни канали могат да се използват не само за телевизия и повечето кабелни доставчици започнаха да подготвят мрежите за двустранен интернет трафик, чрез въвеждането на така наречените земор кутии, работещи като конвертори и разделители на входящия и изходящия трафик, тъй като данните се изпращат като глас и видео.

Локалните безжични мрежи скоро ще бъдат разпространени Във Всеки дом. Където всички устройства ще могат да обменят данни по между си през интернет протоколи за безжични мрежи. Въвеждането на нови стандарти за мобилните телефони ще увеличат производителността; вече е възможно мобилните телефони да получават и изпращат реч, данни и интернет трафик. По-старите мобилни телефони могат единствено да предават интернет трафика към компютър, но по-новите могат сами да обработват данните, като позволяват на потребителите да получават и изпращат електронни пощи и да разглеждат web.