Как работи Европейският съюз? Пътеводител за европейските институции

Европейският съюз (ЕС) е единствен по рода си. Той не е федерална държава като Съединените американски щати, тъй като неговите държави-членки остават независими суверенни държави. ЕС не е и чисто междуправителствена организация като Организацията на обединените нации, тъй като страните, членуващи в него, обединяват част от суверенитета си и така стават колективно много по-силни и влиятелни, отколкото когато са поотделно.

Държавите-членки обединяват суверенитета си, като взимат съвместни решения чрез общи институции, например Европейският парламент, чиито членове се избират от гражданите на ЕС, или Съветът, който представлява националните правителства. Решенията се взимат на базата на предложения, направени от Европейската комисия, която представлява интересите на ЕС като цяло. В какво се състои работата на всяка от тези институции? Как работят те заедно? Кой за какво отговаря?

Настоящата брошура дава отговорите на ясен и лесно разбираем език. Включен е и кратък преглед на агенциите и другите организации, които участват в работата на Европейския съюз. Целта ? е да бъде за вас полезен пътеводител за процесите на вземане на решения в ЕС.