Как може да ви помогне европейският надзорен орган по защита на данните?

Ако имате основание да считате, че вашето право на личен живот е било нарушено от някоя институция или орган на ЕС, най-напред трябва да се свържете с хората, които отговарят за обработката на данни. Ако не сте доволни от резултата, трябва да се обърнете към съответния служител за защита на данните (имената се намират на интернет сайта на ЕНОЗД). Освен това, можете да подадете жалба до европейския надзорен орган за защита на данните, който ще проведе разследване въз основа на жалбата ви и ще ви уведоми за резултата във възможно най-кратък срок.

ЕНОЗД може например да нареди на въпросната институция или орган да коригира, блокира, изтрие или унищожи всички ваши лични данни, с които е било боравено неправомерно.

Ако не сте съгласни с това решение, можете да отнесете въпроса до Съда на Европейските общности.