Как могат гражданите да упражняват правата си?

Европейците не са просто потребители или участници в икономическия и обществен живот. Те са също и граждани на Европейския съюз и като такива имат конкретни политически права. Според Договора от Маастрихт всеки гражданин на Съюза, независимо от националността си, има право да избира и да бъде избиран на местните избори в страната, в която пребивава постоянно, и на изборите за Европейски парламент.

Това приближава ЕС до неговите граждани. Гражданството на Европейския съюз вече е записано в Договора, който гласи, че „Всяко лице, което е гражданин на държава-членка, е и гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза допълва, а не замества националното гражданство“.