Как е организирана работата на Парламента?

В работата на Парламента има два основни етапа:

Подготовка на пленарните сесии. По време на заседания на отделните комисии, посветени на различни сфери от дейността на ЕС, депутатите обсъждат предложенията на Комисията въз основа на доклади, изготвени от един от членовете на съответната комисия — т. нар. „докладчик“. Докладът дава обща представа за разглежданата тема, както и аргументите „за“ и „против“ предложението. Въпросите, по които предстоят дебати, се разглеждат и от политическите групи.

Провеждане на пленарните сесии. Годишно се провеждат 12 четиридневни сесии в Страсбург и 6 двудневни сесии в Брюксел. По време на тези сесии Парламентът разглежда предложените закони и гласува измененията, преди да вземе решение по текста като цяло.

Други точки в дневния ред могат да включват „съобщения“ на Комисията, в които се излагат нейните намерения в определена област, или въпроси, отправени към Комисията или Съвета във връзка с текущи събития в ЕС или по света.