Какво трябва да знаете за лечение на детето с антибиотици

Често лекарите предписват екстремно лечение на някои детски болести с помощта на различни видове антибиотици.
На първо място при лечението на всяко заболяване трябва да знаете спектъра на действие на дадено лекарство. Това означава че всяка болест следва да се лекува с точно определен вид антибиотици. Някои от тях възпрепятстват размножаването на микроорганизмите, а други блокират размножаването на микроорганизмите и свеждат наличието им до нула.

Инструкциите на лекарството може не винаги да съвпадат с назначеното от лекаря, но Вие трябва да се вслушвате във Вашия лекуващ лекар, тъй като някои лекарства в отделни случаи може да се приемат независимо от препоръките за употребата им.
Майки и татковци, трябва да знаете кога и при какви обстоятелства се е лекувало Вашето дете. Важно е да се съблюдават сроковете при употребата на антибиотици в противен случай може да възникне рецидив на заболяването и влошаване на здравословното състояние на детето. Намаляването на дозата от антибиотика може да бъде по-страшно от това, че използването на препарата става в по-голяма доза при единичен прием.

Важно е също така изписаните антибиотици да не бъдат заменяни с подобни антибиотици имащи по-висока цена. Високата цена не значи че те са по-добри. Така Вие рискувате значително да навредите на здравето на детето си, защото животът му е само в началото и никога не знаете какво може да се случи. Започване на лечение с по-силни антибиотици още от детска възраст може да застраши живота му в бъдеще, тъй като патогенните микроорганизми ще станат устойчиви към този антибиотик и той няма да може да помогне при едно бъдещо заболяване на детето, а друг по това време въобще може и да няма. Преди да пристъпите към приема на каквото и да е лекарствено средство трябва задължително да се консултирате с лекар, и никога не се занимавайте със самолечение на Вашето дете!