Какво представлява компютърната томография

Компютърният томограф всъщност е рентген, който освен статична “снимка” извършва снимки под различни ъгли. И тази на пръв поглед субективна картина се допълва с обективни математически данни. Компютърната томография дава 1000 пъти повече информация от обикновената рентгенова снимка.

Томографът разпознава и показва всички сигнали в организма

Методът е основан на магнитните свойства на атомите, съставляващи всички тъкани на нашия организъм. Под действието на силно магнитно поле на атомните водородни ядра в тялото на човека се поставя паралелно насочено магнитно поле. В този момент апаратът изпраща електромагнитен сигнал, перпендикулярен на основното магнитно поле. Без да ви досаждаме с научни подробности, ще ви кажем, че томографът разпознава всички сигнали в организма, разшифрова ги и построява изображение. Данните съответно се предават на специален апарат. А изображението от екрана се разпечатва на специална лента. Накрая ще посочим, че едно от противопоказанията на тази процедура е клаустрофобията, защото болният се изследва в специален тунел от глава до пети.

Има и много други изисквания, които специалистът трябва да вземе предвид.

Относително безопасен метод, но и той си има своите противопоказания

При магнитно-резонансната томография липсва лъчево натоварване. И на този етап да, този метод е признат за по-безопасен, например от рентгена и компютърната томография. Обаче това е още относително младо изследване, не е натрупан достатъчен опит, за да се съди доколко опасен за организма е ефектът от магнитния резонанс.

Освен това за провеждане на това изследване има редица противопоказания – наличие на метални имплантанти в организма, кордиостимулатори и невъзможност дълго време човекът да лежи, без да се движи. Има ограничения и по отношение на теглото – много едрите хора не могат да се подложат на магнитно-резонансна томография.

Желателно е това изследване да се избягва и от бременни, поне до 3-ия месец. /БЛИЦ