Какво прави банката?

ЕИБ е самофинансираща се институция с нестопанска цел, независеща от бюджета на ЕС. Тя се финансира чрез заеми на финансовите пазари. Акционери на банката са държавите-членки на Европейския съюз, които са регистрирали съвместно нейния капитал и вноската на всяка държава съответства на икономическата ? тежест в рамките на Съюза.

Тази финансова подкрепа от страна на държавите-членки осигурява на ЕИБ възможно най-високия кредитен рейтинг (AAA) на финансовите пазари, където тя съответно може да набира много големи капиталови суми при много добри конкурентни условия. Това, на свой ред, дава възможност на банката да инвестира в проекти от обществен интерес, които иначе не биха получили средствата, или биха ги получили при много по-неизгодни условия.

Проектите, в които банката инвестира, се подбират много внимателно.

Нейните приоритети в ЕС са насочени към поддържане на:

  • сближаването и конвергенцията,
  • малките и средни предприятия,
  • устойчивата околна среда,
  • иновациите,
  • развитието на трансевропейски транспортни мрежи,
  • устойчивата, конкурентоспособна и сигурна енергетика.

Извън Европейския съюз ЕИБ подкрепя политиките за развитието и сътрудничеството в страните кандидатки, държавите от Средиземноморския басейн и Източна Европа (включително Русия), които са включени в политиката на съседство на ЕС, както и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, Азия и Латинска Америка. Заемите за тези страни се съсредоточават върху:

1         развитие на частния сектор,

2         развитие на инфраструктурата,

3         сигурност на енергийните доставки,

4         устойчивост на околната среда.

Европейската инвестиционна банка е мажоритарен акционер в Европейския инвестиционен фонд, с който образува „Групата на ЕИБ“. Фондът инвестира в рисков капитал и дава гаранции на малки и средни предприятия. Той не отпуска директно заеми на предприятия и не инвестира пряко във фирми. Вместо това той оперира чрез банки и други финансови посредници, като им предоставя гаранции за покриване на техните заеми за малки предприятия.

Фондът работи в държавите-членки на Европейския съюз и в страните, кандидатстващи за членство.