Какви резултати можем да очакваме?

Ако омбудсманът не може да разгледа жалбата ви — например, ако тя вече е била предмет на съдебно дело — той, при всички случаи, ще ви посъветва кой друг орган може да ви помогне.

Възможно е да се наложи омбудсманът просто да информира въпросната институция или орган, за да разреши проблема ви. Ако проблемът не се разреши при разследванията му, омбудсманът ще се опита да намери благоприятно решение, което урежда нещата и ви удовлетворява.

Ако това не стане, омбудсманът може да даде препоръки за разрешаване на въпроса. Ако съответната институция не приеме препоръките му, той може да изготви специален доклад до Европейския парламент, който може да предприеме необходимите политически действия.

Омбудсманът представя ежегодно доклад пред Европейския парламент за цялостната си дейност.