Йонийската филасофска школа: физици-Талес/625-550/.Периодизация

Древногръцката философия се заражда в Малоазийската област Йония, по-специално в големия пристанищен и търговски град в древния Милет. Основател на гръцката философия е Талес / 625-550 г /.

Няма напълно точни исторически сведения за Талес, но от повечето историци се приема, че той се е родил към 625 г. пр. Хр. и е живял до към 550 г. Произхождал от богат род. Баща му бил кадмеец, преселен от Вестия, а майка му гъркиня. Талес е не само първият гръцки философ, но и първият гръцки учен, математик и астроном. Сведенията гласят, че той като търговец предприемал далечни пътувания и посетил Египет и Финикия, където основно се запознал с постиженията на тогавашната наука. На него се приписва откриването на редица геометрически теореми, като тези, че диагоналът точно разполовява кръга, че връхните ъгли са равни, че триъгълници, които имат една страна и два ъгъла равни, са еднакви. За него се казва, че пръв научил египтяните как да измерват пирамидите по тяхната сянка, което е малко вероятно, защото египтяните са построили самите пирамиди и следователно са имали много големи геометрични познания. Важното е, че Талес и в това отношение е проявил интерес и точна наблюдателност. Той е въвел цяла редица технически усъвършенствувания, открил хидравлическия часовник.

Талес се е  занимавал с въпроса за разливането на р. Нил, като го обяснявал чрез пасатните северни ветрове и липсата на правилно устие на нилските води. Земетресението той обяснява с това, че земята, подобно на кораб плува по океана и понякога се повдига и люлее от водните стихии.

Най-забележителното научно постижение на Талес е това, че предсказвал слънчевото затъмнение, станало на 28. V. 585 г. Затова Трубецкой справедливо казва, че тази дата е рожден ден на цялата гръцка наука.

Наистина за своето откритие Талес използвал наблюденията на халдейците. Те били вече установили, че затъмненията се повтарят

периодически след един промеждутък от 6155 и 1/2 дни-период, който се наричал от тях „сарос”: това е ново доказателство, че Талес не само владеел тогавашната наука, но и творчески я развивал по-нататък. Специално неговите астрономически наблюдения му помогнали да определи Полярната звезда  и Малката мечка, като по-сигурно за опора за ориентиране на моряците, отколкото Голямата мечка. Той пръв по-нататък определил дните на месеца на тридесет и на годината-365.

Астрономическите занимания на Талес са давали повод понякога на простолюдието да се гневи над него. Платон в своя диалог „Теетет” разказва, че веднъж Талес, поради наблюдаване на звездите паднал в някакъв кладенец, той бил осмян от собствената си слугиня-тракийска мома, че зяпа по небето, а не вижда какво има пред краката му-един упрек, който в известни отношения се явява типичен за философите през цялата история на философията.

Още по-показателен и типичен е друг епизод , предаден от Аристотел в неговата „Политика”. На Талес отправили упрек практичните меркантилни люде, че се занимава с неща абстрактни, отвлечени, които не му донасят никакви облаги. Такъв упрек се чува по адрес на философите и до ден днешен. Тогава Талес, за да им покаже, че може не по зле от тях да се обогатява, ако поиска, като предвидил богата реколта от маслини през една година, още през зимата наел всички маслобойни в Милет на съвсем ниска цена. Когато реколтата дошла и всички търсели маслобойни, той събирал високи такси за маслобойните и така забогатял много. По този начин показал, че науката и философията макар и да са наглед абстрактни неща, в същност са тясно свързани с нуждите и интересите на живота. /Трубецкой пос. съч. стр. 71/. Тази мисъл за свързаността на философията с живота  Талес потвърдил и чрез многократното си мъдро участие в обществените си работи. Въпреки аристократическия си произход, той не гледал на обществото класово, изисквал обществена търпимост и сътрудничество и се проявил като голям патриот. Така например той съветвал йонийците да образуват с всички останали гърци един общ съюз срещу персите с централно управление. Друг път между борбата между Кир Персийски и Крез, неговите сътрудници и съграждани, по негов съвет се държали настрана и така избягнали тежката участ на лидийците, които били победени и поробени от Кир. Има предание, предадено от Херодот, че той сам участвувал в похода на Крез срещу Кир и по негов съвет бил прекопан канал, благодарение на който войските преминали реката Халис. Благодарение на своята многостранна научна и житейска практическа дейност, Талес, както видяхме от всички едногласно е бил

поставен начело на седемте гръцки мъдреци. Нищо чудно тогава, че един така многостранно надарен и високообразован мъж е станал основател на гръцката философия.

За същинските философски възгледи на Талес ние нямаме непосредствено свидетелство, защото от него не е запазено нищо написано. Сведения черпим от по-късни автори. Така Аристотел в началото на своята метафизика /І-3/ като говори, че философията е търсене основните начала и последните закони на битието казва, че Талес е начинателят на подобен вид мъдрост /philosophia/. Неговата заслуга пред човечеството се състои в това, че пръв потърси да сведе цялото многообразие и пъстрота на материалната природа към една единствена същност към едно единствено първо вещество или елемент. Ще рече, за пръв път той си поставя философския въпрос за същността на света като цяло, за неговата първопричина и първооснова /arhe/.