Йога – Устройство на човека

йога упражненияЧовек е далеч по-цялостно същество, отколкото обикновено си представяме. Той има не само тяло и душа, но е дух, който притежава душа, и тази душа има няколко носителя, които я изразяват, като тези носители са с раз­лична степен на плътност и тялото е най-нисшата форма за нейното изразяване. Тези различни носители се проявя­ват върху различни нива, като например физическото ни­во, астралното ниво и т.н., като всяко от тях ще бъде обяснено, когато му дойде времето.

Истинският Аз е чист дух – искра от божествения огън. Този дух е обвит с безброй обвивки, които пречат за пълното му изразяване. Когато човек напредва по пътя на своето развитие, съзнанието му се издига от по-ниските към по-високите нива и той осъзнава все повече своята висша природа. Духът съдържа в себе си всички възможности и със своето напредване човек раз­гръща нови сили и нови качества.

Философията на йога учи, че човек се състои от седем принципа, че е седморно създание. Най-добрият начин да се мисли за човека е да се разбере, че духът е истинският Аз и че по-нисшите принципи са просто негови обвивки. Човек може да се прояви върху седем нива, т. е. силно развитият човек, тъй като мнозинството от хората от тази епоха могат да се проявяват само върху ниските нива, защото все още не са достигнали до високите нива, въпреки че всеки човек, без значение колко е недоразвит, притежава потенциала на седемте нива в себе си. Пър­вите пет нива са били достигнати от мнозина, шестото от малцина, седмото практически от нито един предста­вител на днешния човек в настоящия момент.