Йога съновиденията и реалността

sanishtaВсички сънуваме, независимо дали помним съ­нищата си. Сънуваме като деца и продължава­ме да сънуваме до сетния си ден. Всяка нощ влиза­ме в непознат свят. Възможно е да ни се стори, че сме си същите или че сме съвсем други. В сънища­та си срещаме познати и непознати, живи и умре­ли. Летим, виждаме същества, които не приличат на хора, изпитваме блаженство, смеем се, плачем, ужасяваме се, въздигаме се или се преобразяваме. Въпреки това обръщаме малко внимание на тези необикновени преживявания. Мнозина на Запад пристъпват към ученията с представи за сънови­денията, заимствани от психологията; а по-късно, след като се увлекат и решат да използват съня в духовния си живот, обикновено се насочват главно към съдържанието и значението на съновиденията. Рядко изследват самата природа на сънуването. Но когато това се случи, изследването води до тайнст­вените процеси, които лежат в основата на цялото съществуване, а не само на нашия живот насън. Първата стъпка в практиката на съновиденията е съвсем проста: осъзнаване на огромните възможности, които съновиденията разкриват пред духовното пъту­ване. Обикновено се смята, че съновидението е „нереално“ в противоположност на „реалния“ живот в будно състояние. Всъщност няма нищо по-реално от сънови­дението. Това твърдение добива смисъл едва след като разберем, че обикновеният живот в будно състояние е също тъй нереален като съня. Тогава става ясно, че йо­гата на съновиденията обхваща всички преживявания – както сънищата през нощта, така и сънищата наяве