Йога астрално ясновидство

ilyuziya ясновидствоЗа да разберем интелигентно няколкото форми на феномена ясновидство и по-специално тези форми, ко­ито се проявяват в това, което ще наречем „пространс­твено ясновидство“, т. е. способността да се виждат нещата на големи разстояния, трябва да приемем като безспорни факти окултните учения (които последните открития на съвременната наука потвърдиха), че всички форми на материята непрекъснато излъчват лъчения във всички посоки. Тези астрални лъчи са много по-фини от обикновените лъчи на светлината, но пътуват по същия начин и се улавят и регистрират от астралното сетиво на зрението, точно както обикновените светлинни лъчи се улавят и регистрират от физическите органи на зре­нието. Подобно на обикновените тези астрални светлин­ни лъчи се движат безкрайно дълго във времето и прос­транството и силно развитите и обучени астрални сетива на напредналите окултисти регистрират следите от раз­стояния, невероятни за обикновения читател, който не е запознат с тези въпроси. Тези астрални светлинни лъчи проникват и преминават през плътните материални обекти с относителна лекота и дори и най-плътните тела стават почти прозрачни за тренираното зрение на ясно­видеца.