Йежи Бузек: България играе важна роля за диферсификацията на енергийните източници за Европа

България играе важна роля за диферсификацията на енергийните източници за Европа, заяви Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек по време на съвместното си изявление с президента Георги Първанов пред журналисти. Българският държавен глава се срещна с Йежи Бузек през втория ден от работното си посещение в Белгия.

Йежи Бузек допълни, че общата енергийна политика на ЕС налага вземането на ефективни мерки за предотвратяване на нови негативни последици за европейските страни при проблеми със снабдяването с природен газ и изтъкна важното положение на България като страна от Черноморския район за диферсификацията на енергийните източници на ЕС.

Георги Първанов и Йежи Бузек се обединиха около тезата, че съхраняването на потенциала на кохезионната политика на ЕС има важно значение за преодоляването на различията в икономическото развитие на отделните държави в Европа, както и необходимостта това разбиране да залегне в стратегията “Европейски съюз-2020” и съставянето на бюджета на общността.

Българският президент приветства позитивната нагласа на Европейския парламент за одобряването на регламента на Съвета по финансовата помощ за извеждането на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй” и заяви, че изразходването на част от предвидените за България средства за развитието на възобновяемите енергийни източници не би трябвало да се тълкува като държавна помощ, тъй като тази подкрепа идва в момент, в който България загуби твърде много от затварянето на атомната си централа.