И трите кланици в област Кърджали представиха на ветеринарните инспектори документи за унищожаване на страничните животински продукти в екарисаж

И трите кланици в област Кърджали представиха на инспекторите от Регионалната ветеринарномедицинска служба документи, че изпращат страничните животински продукти за унищожаване в екарисаж. Проверката бе разпоредена от директора на РВМС Кърджали д-р Георги Грозев по повод установеното наличие на странични животински продукти на сметището край гр. Момчилград.

Проверката установи, че от началото на годината до 23 февруари през трите кланици са преминали 229 едри преживни животни, 262 дребни преживни животни и 935 свине. За отделените 10 283 кг. странични животински продукти – кости, вътрешности и др. предприятията разполагат с документи, че са изпратени за унищожаване в екарисажа във Варна.

„Запознати сме с проблема с изхвърлените на сметището животински отпадъци. Това води до опасност от разпространение на ехинококоза (кучешка тения). Тъй като става дума за криминално деяние, ще сигнализираме прокуратурата и полицията. Сигурни сме, че ще бъдат взети съответните мерки, за да се преустанови тази незаконна дейност”, коментира директорът на РВМС Кърджали д-р Георги Грозев.