Ишиас

ишиас

Ишиасът се дължи на противодействието между мислите и чувствата, мозъчните енергии и тези на симпатичната нервна система са в стълкновение. Тогава се ражда ишиасът.
1. Горещи памучни компреси.
2. Слънчеви бани.
3. Екскурзии. Трябва да стане раздвижване на организма.