История на мрежите и Интернет

Компютърните мрежи са около нас повече от 25 години и в този период те изминаха дълъг път от средство за общуване между няколко хиляди компютърни специалисти до средство за активен обмен на информация между учени, преподаватели, студенти, инженери, лекари, бизнесмени и широк кръг от други специалисти. Процесът на демократизация на обмена на информация по мрежи през последните години е твърде широк. Сега те обхващат не само традиционни възли като изследователски лаборатории и университети, но и фирми от различен калибър, библиотеки. Мрежите навлизат и в частните домове на обикновени хора, които желаят да имат широки контакти по света. Нараства нето на комерсиалния интерес към обмена на информация доведе до развитие на телекомуникациите, по-специално на цифровите мрежи с превключване на пакети и на съответните приложни апаратни и програмни средства.

Днес практически е невъзможно да се следи всяко ново развитие в компютърните мрежи.Някои оценки сочат 10-процентно-месечно нарастване на трафика. И тъй като INTERNET е мрежа, съставена от много мрежи, няма място, където да се поддържа справочник за наличната информация и за начина на достъп до нея. Повечето потребители ползват данни от колеги и приятели за нужната им информация.

Началото на INTERNET е поставено през 1969 г. със създаването на военната мрежа АЯРАМЕТ за съвместно ползване на общи изчислителни ресурси – дискове, бази данни, компютри.През 1980 г. от ARPANET се отделя MILNET като друга несекретна мрежа, но връзката между тях продължава. Оттогава възниква и наименованието INTERNET за означаване на комуникацията между компютърни мрежи.

Достъпът до ARPANET в първите години естествено е ограничен до военни институции и организации работещи по договори с военните.През втората половина на 80-те години се появиха децентрализираните мрежи ШСР между UNIX машини и USENET за обслужване на университети, а по-късно и на комерсиални организации.В началото на 90-те години се изградиха по-добре координираните CSNET и BITNET, които осигуряваха комуникации на национално ниво. Всички те не бяха част от INTERNET, но по-късно чрез допълнителни връзки те можеха да обменят информация.През 198бг. Националната научна фондация на САЩ построи NSFNET, свързваща изследователите в страната чрез пет супер компютърни центрове.

Чрез постепенно разширяване тя започна да замества ARPANET в изследователските среди и през 1990г. АЯРАМЕТ изчезна като официално наименование на мрежа .Аналогично през 1991 г. CSNET престана да съществува официално, след като членовете й практически се свързаха чрез NSFNET.

От създаването на NSFNET темповете на разрастване на INTERNET са неимоверни. Оценява се, че броят на мрежите в момента е около 10000 по цялото земно кълбо, около 10 млн.души използват пряко INTERNET и повече от 30 млн. Души могат да обменят съобщения пряко чрез мрежата. Броят на свързаните компютри расте експоненциално и едва ли някой е в състояние да определи колко точно са възлите в мрежата.

Обществото на INTERNET (наистина може да се говори за общество в буквалния смисъл на думата) се разраства не само по брой но и по обхват на приложенията. INTERNET е и ще продължава да бъде ключов елемент в научните изследвания, а новите компютърни и комуникационни технологии я превръщат постепенно в средство за общуване между хората в глобален световен мащаб. Вече е твърде тривиално чрез компютъра да се правят справки в библиотеки, издателски къщи, да се извличат финансови справки, да се търсят и поръчват стоки чрез компютърни каталози, да се получават електронни вестници и списания, както и много други услуги. Твърде активно се работи по въвеждане на мултимедийните технологии в компютърните комуникации за реализиране на обмен и услуги от нов тип. Вече не е трудно да се предават анимирани  изображения, да  се провеждат симултантни  конференции с няколко участници, разбира се при наличието на съответни апаратни, програмни средства и достатъчно бързи компютри и канал за връзка. Бизнесът също бързо реагира на възможностите за мигновена комуникация със света за завоюване на позиции на световния пазар. Расте броят на мрежите за комерсиална информация като Dialog, Compuserve, Sprint:.

рудно е да се предскаже бъдещото развитие на INTERNET и компютърните мрежи. Очевидно по възможности те ще надхвърлят значително изброените по-горе функции. Компютърът като възел в мрежа ще бъде интегрална част от служебното работно място и от дома и ще обслужва важни страни от живота.