Историята на чесъна

Многобройни свидетелства — стари писмени па­метници, папируси, археологически находки — до­казват, че много преди рождението на Христа древ­ните китайци, индийци, египтяни, японци, гърци и римляни са ценели високо чесъна не само като храна и подправка, но и като лекарство.

Древните гърци и римляни използвали чесъна ка­то лечебно средство при повече от сто вида страда­ния. Гръцкият лекар Хипократ предписвал чесън при чревни заболявания, събиране на вода в тялото, проказа, епилепсия и болки в гърдите. Диоскурид, „ба­щата на фармацията“, препоръчвал чесъна срещу сънна болест, кръвясали очи, кожни болести, възпа­лени крака, кашлица, храчене на кръв, водянка, глис­ти и ухапване от отровни змии.

Около един век след раждането на Христос римс­кият историк и естественик Плиний Стари записал различните оплаквания, които се лекуват с чесън. Между тях са астмата, язвите, жълтеницата, възпале­нието на лимфните възли, лудостта, възпалението на диафрагмата, катарите, главоболието, спазмите, хер­ниите и луничките. Гален, един от най-известните лекари на древността, също препоръчвал чесъна при много заболявания. Негова е рецептата за смесване на смачкан чесън с брашно и налагане на гнойни ра­ни. Той твърди, че тази смес е полезна и при ухапва­не от хищни животни, отровни змии и бесни кучета.