Инянга

Инянга – комплекс от археологически паметници от периода ХІV – ХVІІ в. , разположен по хълмовете на планинския масив Инянга в източната част на Зимбабве . Има руини от каменни съоръжения , останки от каменни огради с тесни входове и бойници , останки от многочислени иригационни съоръжения . Разкопките на комплекса започват в началото на ХХ в.

Името Зимбабве е име на държавата / бившата Южна Родезия /, но и наименование , използвано от жителите на страната за останките от каменни сгради и огромни стени в една долина . Има голям брой оградени селища , като най-известното е Голямото Зимбабве . То представлява кръгъл комплекс , ограден със стени район , с останки от къщи и дворове . По цялата си дължина тези стени , високи 9м и широки 5м са покрити с големи камъни . В долината има много зимбабвета , разпръснати на площ от 24хектара . Сред тях има ограден със стени храм и много други по-малки постройки . Голямото Зимбабве е построено между ХІ – ХV в. , но сведенията за жителите му са малобройни . Било е процъфтяващ търговски център между златните находища на запад и Индийския океан на изток .