Информация за нови проверки на отдел “Инспекторат по авторско право” На министерството на културата

През изминалата седмица бяха извършени нови проверки от Отдел „Инспекторат по авторско право” на Министерството на културата в изпълнение на Плана за действие, приет от Съвета за защита на интелектуалната собственост към министъра на културата на България за ограничаване на интелектуалното пиратство.
В периода от 23.02 до 25.02.2010 г. инспекторите от отдела извършиха проверки по спазването на Закона за авторско право и сродните му права на територията на градовете Ивайловград, Любимец, Враца и Банско.
На 23.02.2010 г. съвместно с РУ на МВР – Ивайловград беше проверен кабелен оператор, действащ на територията на гр. Ивайловград. На същата дата са проверени два кабелни оператора, извършващи дейност на територията на гр. Любимец.
Проверките са по сигнал на правоносителя “DISCOVERY COMMUNICATION EUROPE LTD.” за неоторизирано препредаване на неговите програми.
По трите случая са съставени констативни протоколи и са образувани административни преписки, по които тече насрещна проверка.
На 24.02.2010 г. съвместно със Сектор „Икономическа полиция” при ОД на МВР – Враца беше извършена специализирана проверка на интернет зала в града по отношение легитимността на използвания развлекателен софтуер. По случая е образувана административно-наказателна преписка.
На 24 и на 25.02.2010 г. съвместно с РУ на МВР – Банско са проверени 15 търговски обекти (хотели и заведения за обществено хранене) във връзка с публично изпълнение на музикални произведения без съгласието на правоносителите. Инспекторите от отдела са съставили 14 констативни протокола, въз основа на които са образувани административно-наказателни преписки срещу търговските дружества, стопанисващи обектите.