Интернет, информационната сигурност и е-правителството бяха теми на сесия на Българо-Корейския комитет за сътрудничество в ИКТ

Националните политики и практики в управлението на интернет, информационната сигурност и електронното правителство бяха обсъдени по време на Втората сесия на българо-корейския Комитет за сътрудничество в информационните и комуникационни технологии. Съпредседател от българска страна бе заместник-министър Първан Русинов, а от корейска – заместник-министърът по информатизацията в Министерство на държавната администрация и сигурността Джунг-хюп Канг.

Двете делегации обмениха мнения, свързани със стандарти за съдържанието на електронно образование и технологии за хора в неравностойно положение.

Българо-корейският комитет е създаден в резултат на разговорите по време на официалното посещение на министър-председателя на Република Корея в София през юни 2006 г. Първата сесия бе проведена през ноември 2007 г. Основна цел на Комитета е да бъде насърчено сътрудничеството и отделни проекти между неправителствени организации, научните среди и частния сектор.