Интелектуална собственост

Интелектуалната собственост не е предмет навещното право, а на правото на интелектуална собственост. Към интелектуалната собственост се отнасят права , които приличат на вещните права по абсолютния си характер, но се различават от тях по своя обект – това са авторските права, върху произведения на изкуството, литературата и науката, правата в/у изобретенията, търговските марки, промишлените образци, патентнтите, лицензите и др. Тяхната правна уредба е в ЗАПСП, ЗП, редица международни правни актове и др.