Илина Георгиева от Разград е българският победител в конкурса за млади преводачи

Днес се обявяват имената на победителите в третия ежегоден конкурс на Европейската комисия „Juvenes Translatores“ (лат. Млади преводачи). Двадесет и седемте победители — по един от всяка държава-членка на ЕС — ще бъдат поканени да посетят Брюксел през март, за да получат наградите си от европейския  комисар, отговарящ за многоезичието. Повече подробности, както и отличените преводи можете да намерите на уебсайта на „Juvenes Translatores“ http://ec.europa.eu/translatores .

„Поздравявам всички победители“, заяви Андрула Василиу, комисар по образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта. „Нашият конкурс за най-добър превод става все по-популярен с всяка изминала година. В това издание участваха 599 училища от целия ЕС. Регистрациите бяха с 30 % повече от миналогодишния конкурс. Надявам се конкурсът да даде стимул на повече млади хора да изучават чужди езици. Владеенето на други езици те води напред и увеличава възможностите  ти за добра професионална реализация.“

Двадесет и седемте победители и придружаващите ги възрастни ще прекарат в Брюксел три дни, а на специална церемония на25 март 2010 г. отличените млади преводачи ще получат от комисаря Василиу своите награди и грамоти. По време на престоя си в Брюксел те ще имат и възможност да се срещнат с преводачи на ЕС на работните им места.

Конкурсът се състоя на 24 ноември 2009 г. едновременно във всички държави-членки, а квесторите бяха осигурени от самите участващи училища. Учениците имаха два часа, за да преведат текст от един от 23-те официални езика на ЕС на друг официален език, който владеят (например от полски на френски или от шведски на испански). В конкурса бяха създадени общо 2253 превода на всички официални езици, а получените езиковите комбинации наброяваха 139. 20 училища от България взеха участие в конкурса, а българският победител Илина Георгиева преведе текст от английски на български език.

Изборът на победителите не беше лек, тъй като качеството на работите беше много високо, а борбата — оспорвана. Комисията, на която беше възложена задачата, беше съставена от преводачи от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Всеки превод е преглеждан и оценен от преводач, за когото езикът, на който е преведен текстът, е роден. Най-добрият превод за всяка държава-членка след това е определен от комисия, председателствана от генералния директор на „Писмени преводи“.

Конкурсът „Juvenes Translatores“ е единственият по рода си конкурс, в който 17-годишни гимназисти могат да премерят уменията си да превеждат на един от официалните езици на ЕС. За първи път конкурсът беше проведен през 2007 г. като пилотна инициатива, целяща да даде на младите хора представа за работата на преводача и да популяризира както преводаческата професия, така и изучаването на чужди езици в училище. Още от самото начало конкурсът се посрещна ентусиазирано от участващите училища, тъй като отправя едно истинско предизвикателство за проверка на придобиваните в училище езикови умения. Участващите в провеждането на конкурса учители споделят също така, че преводът на текстове се оказва приятно занимание за учениците.