Изявление на говорителя на МВнР относно Междинния доклад на ЕК за България по Механизма за сътрудничество и проверка

МВнР констатира, че заключенията и препоръките на Междинния доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка вярно отразяват както прогреса, така и необходимостта от допълнителен напредък в изпълнението на критериите, заложени в Механизма. В Доклада се признава категорично политическата воля на правителството, произтичаща от ясния мандат на българските граждани, за борба с престъпността и за реформиране на правоприлагащите органи. ЕК отчита положително значението на конкретните акции, предприети от МВР и прокуратурата през последните шест месеца, и особено повдигнатите обвинения срещу двама бивши министри, двама депутати и един бивш директор на държавна агенция.

Отбелязваме  със задоволство, че за първи път от 2007 г. текстът на Доклада е резултат от едно действително равноправно взаимодействие в обмена на данни и изводи между българската страна и ЕК, което показва, че Механизмът е процес за сътрудничество и проверка, а не само механизъм за контрол на Брюксел над София, каквато е била практиката до юли 2009 г., предопределена от действията на „тройната” коалиция.

Убедени сме, че този Механизъм и занапред ще играе полезна допълваща роля към усилията на българските институции в борбата срещу престъпността и корупцията, както и за установяване  на върховенство на закона и справедливост в българското общество.