Изработка на английска градина

Създаване на културен ландшафт в даден участък, както и методите за неговото формиране се базира на триизмерния състав на ландшафта на природните компоненти. По-специално климата формира комфортни условия за почивка, като определя избора на растения за озеленяване и градинарство. На практика релефът се обуславя като приятен планировчик, на инженерни и архитектурно-художествени решения при ландшафтния дизайн на участъка пред нашия дом. Благодарение на различията в структурата на релефа се формира природното разнообразие и културния ландшафт. Именно затова цялостната предварителна оценка, състояние и възможности на изменението на геоморфологическата основа при дизайна на участъка е задължително условие за правилното организиране на ландшафтното проектиране.

В тази връзка в проектен стадии трябва да бъде проведен подробен ландшафтен анализ на участъка или градината. Той се заключва в детайлно изследване на всички елементи и компоненти на ландшафта, разположени на проектираната територия, така и на прилежащата местност. В процес на изследване на обекта за ландшафтен дизайн и озеленяване щателно се изследва растителността, отглеждането й на проектираният участък и около него. И само тогава след всички проведени изследвания може да се започне ландшафтно проектиране на Английска градина.

В момента жителите на градовете са склонни да купуват селски къщи за пребиваване през почивните дни. Но те са пълни с отпадъци от бита и е необходимо да потърсят фирми за почистване на мазета и тавани, къщи и дворове. Някой от старите собственици коректно наемат такъв вид фирми, но други разчитат изцяло на бързата продажба с всичко натрупано в къщата, мазето и тавана пък след това да му мисли новият собственик. Генетично човек го влече към природата, той се стреми да общува с нея на всяко ниво, като се тръгне от разходките сред нея  до пълното му преместване да живее в такава среда. С появата на голям брой богати хора, нарасна и броя на крайградските къщи и ранчота. В този контекст, те станаха все по-популярни и съответно поддръжката на техните зелени площи също. Така стигаме до вертикалната планировка и озеленяване, както и нуждата от ландшафтен дизайнер. Тези специалисти могат да направят проект на озеленяване и ландшафтно проектиране дори когато има сложни проблеми, свързани с формирането и образуването на едно прекрасно място. Домакинът може да участва активно в създаването на ландшафтния дизайн на лятната си вила или градина. Ландшафтният дизайн и озеленяване, разработени, внедрени в сътрудничество с компетентните експерти, ще създадат не само комфортна среда за живеене, но ще развеселят и променят връзката на човека с природата. И това може да осъществите всичко благодарение на ландшафтния дизайн.