Изпълнение и оценка на плана

PR планът трябва да бъде изпълнен внимателно. Лесно е да се публикува интересна история, но не всички ще бъдет пуснати от редакторите. Един от основните активи на специалистите по PR са личните им връзки с редакторите на медиите. Приносът на MPR към цялостната промоционна дейност е трудноизмерим, тъй като той се използва заедно с други промоционни инструменти. Най-лесната марка е браят на публикациите в медиите, включително размерът на аудиторията и разходите за мястото и времето, отделени от медиите, ако трябваше да бъдат заплатени като реклама. Други измерватели включват промените в информацията за продукта, разбирането и отношението вслудствие на MPR кампанията (след като се изключи въздействието на другите промоционни инструменти). Най-задоволителният измерител обаче е въздействието върху продажбите и печалбите – той позволява на компанията да определи възвращаемостта на инвестициите си в MPR