Измамническите уебсайтове за сваляне на тонове

novini70 % от уебсайтовете, разследвани за подвеждащи продажби на тонове за звънене, фонови изображения и други услуги за мобилни телефони, бяха коригирани или закрити след 18-месечна акция за налагане на строги мерки в полза на потребителите, проведена от 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. От юни 2008 г., когато бяха направени началните проверки, досега 301 уебсайта бяха обект на проверка от страна на националните правоприлагащи органи за наличие на сериозни нарушения на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите. 70 % от общо 301 разследвани случая вече намериха своето разрешение. 52 % (159 уебсайта) бяха коригирани, а 17 % (54 уебсайта) бяха закрити. Трите най-големи проблема, които бяха установени, са: неясното посочване на цените (например, липсваща или непълна информация), непълната информация за доставчика и заблуждаващата реклама, по-специално рекламата на тонове за звънене като „безплатни“, докато потребителят на практика се обвързва със заплащането на абонамент. В Италия през февруари и май, в резултат на това „прочистване“, правоприлагащите органи наложиха солидни глоби в общ размер от около 2 милиона евро на 9 водещи компании, за които бе установено, че са в нарушение на закона.