Изкуството на Древния Египед(1100—332 г, пр. н. е.)

Този период от историята на Египет започва с големи вътрешни вълнения н въстания на робите и експлоатираните, недоволни от честите войни, водени от представителите на послед­ните династии на Новото царство. Тези войни, които носели богатства на царете п управля­ващата класа, били разорение за малоимотните. Царската власт отслабва и се засилват отделните местни владетели. Наред с политическия упадък на египетската държава върви н упадъкът на културата и изкуството. Проблясък на подем има през времето на фараона Рам­зес 111. След него държавата се разпада и в средата на VII век пр. н. е. Египет е завладян за късо време от нововапилонците (при цар Асурбаннпал). След това Египет се освобождава н се поставя началото на XXVI династия, която пренася столицата си вСаис. Икономическото замогване, което настъпва, оказва безспорно влияние и върху културата и изкуството на този период, наречен саитски или период на Късния Египет. В 332 г. пр. н. е. Александър Македонски завладява Египет и полага основите на династията на Птоломеите. От този момент изкуството на Египет е под силното влияние на елинистичната култура.

В изкуството на Късния. Египет се подновяват до голяма степен традициите на изкуството от Старото царство – неговите строги и ясни линии и форми. Това се дължи на непосредстве­ната близост на новата столица до Мемфис, т. е. до центъра на изкуството на Старото царство –  пирамидите, мастабите и храмовете. Тези паметници въздействуват върху творците от Късния Египет, но до подражание не се стига. Старото царство е отдалечено от късния пе­риод с хилядолетия.